Penningmeester gezocht

Vacature Penningmeester bij Stichting Marieke Vromans.
Wij, het bestuur van stichting Marieke Vromans, zijn op zoek naar een penningmeester.
download deze vacature als pdf

Marieke Vromans
Marieke Vromans woont in Tilburg en is meer dan 10 jaar actief als kunstenaar met werk in de
openbare ruimte.

Stichting Marieke Vromans
De stichting werd in 2020 opgericht met als hoofdactiviteit het realiseren van beeldende kunst, het
doen van interventies ter verbetering van de beleving van de openbare ruimte in steden, buurten
en daarbuiten.
Het Stichtingsbestuur bestaat uit 5 leden: een voorzitter, een penningmeester en 3 algemene
leden. De 5 leden bezitten samen de kwaliteiten en vaardigheden die nodig zijn om de Stichting
adequaat te besturen. De bestuursleden zetten zich onbezoldigd in voor de Stichting. Volgens een
jaarschema vergadert het stichtingsbestuur 4-5 maal per jaar.
Concreet betekent dit dat het Bestuur ondersteunend, adviserend en faciliterend functioneert ten
behoeve van diverse projecten die Marieke Vromans en vrijwilligers uitvoeren.
De organisatie is kleinschalig, de lijnen zijn kort en informeel, waarbij professioneel handelen op 1
staat. Voor de (btw-) boekhouding en financieel advies werken wij samen met een dienstverlenend
bureau.

De Vacature
We zijn per 1 januari 2023 op zoek naar een opvolger voor de huidige penningmeester en we
denken daarbij aan iemand die:

 • Zin en tijd heeft om een bijdrage te leveren aan de mooie dingen die Marieke Vromans doet en
  maakt.
 • Aanvullend aan de overlegmomenten een sparringpartner is voor Marieke Vromans in haar taak
  als artistiek leider.
 • Affiniteit heeft met de kunstsector en het krachtenveld van de kunstpraktijk.
 • Kennis van en ervaring heeft met financiële planning, verantwoording en beheer.

Taken en verantwoordelijkheden
De penningmeester zorgt voor:

 • Balans in inkomsten en uitgaven.
 • Planningen, begrotingen en verantwoording ten behoeven van de eigen organisatie en externe
  partners zoals subsidieverstrekkers.
 • Tijdige financiële verslaglegging en publicatie.
 • Relevante stukken voor de bestuursvergadering tijdig worden aangeleverd.
 • Periodiek overleg tussen Marieke Vromans, de penningmeester en het bureau voor financiële
  dienstverlening.

Informatie
Je kunt informatie over de vacature krijgen bij de voorzitter van de Stichting Betty Millenaar,
telefoon 06-17149629.
We nodigen je uit om je interesse 1 december 2022 kenbaar te maken aan de voorzitter via mail: betty.millenaar@gmail.com of telefoon: 06-17149629.