‘Het geweten’

Mijn toegevoegde waarde aan de ontwerptafel van het Fabriekskwartier beschreven door Chantal Gulickx;

November 2019

Wij staan voor de uitdaging om ons woonproject “Fabriekskwartier” van ruim 400 woningen in de Piushaven tot een uniek stukje stad op het gebied van architectuur, duurzaamheid, klimaatadaptatie, mobiliteit, leefbaarheid en levendigheid vorm te geven.

Fabriekskwartier zal worden ontwikkeld in zes tot acht fasen in de komende vijf tot zeven jaar.
Architectuur, duurzaamheid, klimaatmaatregelen en mobiliteit zijn ons op het lijf geschreven, maar hoe maken we onze ambities op het gebied van leefbaarheid en levendigheid waar?
Hoe krijgen de verschillende fases samenhang, wat maakt de buitenruimte tot een verlengstuk van wonen?

We realiseerden ons dat dat meer is dan een mooie groene omgeving. Het moet vooral een inspirerende ruimte worden waar voor bewoners en omwonenden alle ingrediënten aanwezig zijn om elkaar te ontmoeten, tot rust te komen, energie op te doen, je te verwonderen en steeds opnieuw te laten verassen, kortom een ruimte waarvan je gelukkig wordt.
Hoe geven we dat samen met toekomstige bewoners en omwonenden vorm? En hoe zorgen we ervoor dat onze ambities gedurende het gehele gefaseerde proces gewaarborgd blijven?

We raakten hierover met Marieke Vromans in gesprek, zij wist ons met haar visie te inspireren en te prikkelen, ter tafel ontstonden direct nieuwe enthousiaste ideeën.
Wij hebben Marieke vervolgens gevraagd om zich de komende vijf tot zeven jaar als adviseur, inspirator, verbinder, kunstenaar en acupuncturist te verbinden aan Fabriekskwartier.

Het uiteindelijke doel is om onze ambities voor deze unieke stadswijk daadwerkelijk te realiseren, zodat bewoners en bezoekers trots zijn op ‘hun’ woonomgeving die op het gebied van leefbaarheid en levendigheid een voorbeeldfunctie voor Nederland en daarbuiten zal vervullen.  

Marieke is als adviseur, inspirator, stedelijke acupunctuur en ‘het geweten’ van de leefbaarheid in het Fabriekskwartier aanwezig bij bewonersateliers en ontwerpateliers om goed te luisteren naar wensen en kansen om verbindingen te leggen en ‘haakjes’ te vinden om de leefbaarheidslaag/stedelijke acupunctuur in het Fabriekskwartier te verankeren. Daarnaast zal ze zowel ons (als opdrachtgever) als het ontwerpteam inspireren, prikkelen en scherp houden (‘geweten’). 

Marieke is tevens verantwoordelijk voor organisatie en uitvoering van verschillende artistieke ingrepen (kunsttoepassingen) in het Fabriekskwartier (elementen van verrassing en verwondering). 

Met vriendelijke groet,

Chantal Gulickx
Directeur Triborgh gebiedsontwikkeling