Wat Brabant nodig heeft

Voor de podiumbijlage van Zuiderlucht van september schreef ik de volgende column:

Wat Brabant nodig heeft

Als landschapsontwerper en kunstenaar valt mij op dat onze steden en dorpen steeds anoniemer worden en onze relaties steeds digitaler. In straten, buurten en wijken zie je daardoor steeds minder échte connectie en daardoor minder verbondenheid met je directe leefomgeving. Dat kan leiden tot sociaal isolement maar ook tot eenkennigheid.
De problematiek rondom verschillende groepen die langs elkaar heen leven en een groeiende eenzaamheid onder jongeren én ouderen stijgt snel en wordt steeds duidelijker zichtbaar. De openbare ruimte speelt hierin een belangrijke rol. Vaak wordt deze eenvormig en zielloos vormgegeven. En juist de ziel of anders gezegd de eigenheid van een plek maakt dat we ons ermee kunnen identificeren, ons ertoe kunnen verhouden en nieuwsgierig en open kunnen zijn. Het heeft grote invloed op ons gevoel én gedrag.

Op straat, daar waar we samen-leven daar zit zo veel schoonheid en diversiteit. Daar ontstaat de levendige, bruisende samenleving waar iedereen zich thuis voelt, erbij hoort en ook zijn steentje bijdraagt.
Onze openbare ruimte geeft letterlijk ruimte om te faciliteren in ruimte om elkaar te kunnen ontmoeten, je te kunnen verwonderen en positief geprikkeld te worden. Hier valt veel winst te behalen en daar wil ik een katalysator voor zijn.

Door de fysieke wereld waarin we leven een stukje mooier, verrassender en rijker te maken laat ik mensen op een laagdrempelige manier zich openstellen om elkaar te ontmoeten en zich te kunnen verwonderen. Door het verhaal van de plek fysiek beleefbaar te maken voor iedereen, ongeacht cultuur of taal ontstaat er verbinding.

Ik hou van het Brabant waar de achterdeur voor iedereen open staat en elke plek zijn eigen verhalen kent. Dit moeten we koesteren, onderhouden én faciliteren zodat Brabant een prachtige plek blijft om samen te leven, te wonen, werken, op te groeien en te blijven.

De afgelopen twee jaar heb ik mee ontworpen aan het Spoorpark, het nieuwste stadspark van Tilburg. Op dit moment werk ik aan ‘De Rits’ een iconisch kunstwerk en ontmoetingsplek voor het Spoorpark. [opening 21 juni 2019].

Marieke Vromans
8 augustus 2018